Firma  BHP - Aster  świadczy dla Państwa wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 W ramach stałego nadzoru obsługujemy podmioty    gospodarcze  z Częstochowy i Śląska.

Posiadamy doświadczenie w kontaktach z :

- Państwową Inspekcję Pracy,

- Państwową Inspekcją Sanitarną,

- Urzędem Dozoru Technicznego,

- Państwową Strażą Pożarną.

Firma nasza gwarantuje wysoki standard świadczonych usług.

                          Zapraszamy do współpracy !